GSPEED Norge

Hjem » Om GSPEED Norge

Om GSPEED Norge

GSPEED Norge er en interesse/medlems- organisasjon for private, bedrifter, grossister, importører og produsenter som driver detaljhandel og videreselger motoriserte småmotorer, reservedeler, bilrekvisita, autoutstyr, dekk og maskiner som snøfresere, hagemaskiner og hage- park redskaper m.m, samt relevant utstyr, reservedeler og tilbehør til privat og næringsvirksomhet i Norge.

GSPEED Norge ble offisielt stiftet 1.august 2014, men ideen bak stammer flere år tilbake, helt tilbake til året 2009.
Det hele startet med en kamerat krets som ønsket å starte opp med mekanisk virksomhet herunder med kjøp og salg av små motor, bildeler, bilutstyr, bilrekvisita, maskiner og reservedeler m.m. Denne kamerat kretsen startet opp som selvstendig næringsdrivende og tilbyde et utvalg med spiss kompetanse og fokus på kvalitet og service.

GSPEED Norge er en frittstående og selvstendig organisasjon.
Organisasjonen finansieres ved hjelp av medlemskontingent, salg av tjenester og produkter, og av egne midler.

På starten av 2000-tallet ble det en stor økning og utvikling med salg av kinesiske produkter og merkevarer i Norden,
men det var stor mangel på kunnskap og mye feilaktig informasjon rundt produktene som ble solgt hos flere importører og grossister. Dette medførte noe hodebry for flere forbrukere. Etter noen få år, gikk flere importører og grossister konkurs og flere ble nedlagt/opphørt. Dermed ble det noe vanskelig for forbrukere og få tak i reservedeler og tilbehør spesielt innen snøfreser og små motor segmentet. Enkelte forbrukere fikk det også noe vanskelig med service og support, da det ble vanskelig og finne bedrifter som kunne gi råd og veiledning rundt de aktuelle produktene. Kina produserer og lager millioner av små motorer og maskiner hvert år.
I Norge selges det flere tusen årlig, etterspørselen er stor også for reservedeler og ikke minst tekniske råd og spesifikasjoner om produktene.

For GSPEED Norge er det viktig og ha entusiastiske frivillige tillitsvalgte og personer med spiss kompetanse/erfaring å fokus på best mulig service. GSPEED Norge ønsker og tilby frivillig idealistisk innsats å profesjonell virksomhet som er til det beste for medlemmer og forbrukere.

Det finnes en rekke små motorer og maskiner som:
Snøfresere, hagetraktorer, plenklippere/plentraktor, plenluftere/vertikalskjærere, gress-trimmere, trimmere/ryddesager, hekksakser, løvblåsere/sugere, kompostkverner, jordfresere, kjedesager (motorsager), aggregater, motorer, vedkløyvere, moped, ATV, UTV, kompressorer, m.fl.

Mest aktuelle merkenavn og produsenter som hører inn under GSPEED Norge sitt segment:
SPEED, GardenPRO, Loncin, Zongshen, Zmonday, Hyundai, Genata, Fivea, STATE, GardenTECH, Blizzard, Sierra, Handy, Bonnet, ALKO, Jinling, Genata, Snow Devil, Texas, Frost, Powermax, DuoSTAR, PowerSMART, NUAIR, REGlux m.fl. Dette er merkenavn/produsenter fra blant annet Kina, Tyskland, Polen og USA.

Frivillig virksomhet:
Gspeed Norge kan være behjelpelig med å tilby personell og utstyr f.eks til Frivillighetsentraler, frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Vi kan være behjelpelig med utlån av f.eks snøfreser, gressklipper, henger, motorsag, høytrykkspyler og andre redskaper og utstyr. Vi kan også bistå lokalmiljøet med f.eks snømåking, gressklipping/plenklipp, strøing, oppfylling av strøkasser, utlevering av strøsand- og issmelte produkter, enkle vaktmestertjenester, reparasjon/service av småmotorer, maskiner og redskaper. Vi ordner og fikser det meste for de fleste som måtte trenge en hjelpende hånd. Vi i GSPEED Norge er mennesker som ønsker å hjelpe andre, og som trives med det. Vi har fokus på enklere hverdag, økt livskvalitet og livsglede.

 • GSPEED Norge sitt formål er å:
 • Være en interesse og medlemsorganisasjon for private, bedrifter, grossister, importører og produsenter som driver detaljhandel og videreselger motoriserte småmotorer, reservedeler, bilrekvisita, autoutstyr, dekk og maskiner som snøfresere, hagemaskiner og hage- park redskaper m.m, samt relevant utstyr, reservedeler og tilbehør til privat og næringsvirksomhet i Norge.
 • GSPEED Norge er en medlemsstyrt interesseorganisasjon som skal ivareta medlemmenes behov, og tilby både medlemmer og forbrukere assistanse, bistand, tjenester, faglige, tekniske og praktiske råd, opplysnings- og veiledningstjenester.
 • GSPEED Norge skal yte medlemmer og forbrukere bistand og assistanse i spørsmål knyttet til små motorer, maskiner, reservedeler, bildeler, rekvisita, dekk og annet relevant utsyr samt å tilby et attraktivt fellesskap og arbeide for gunstige medlemsfordeler.
 • GSPEED Norge skal bidra og arbeide systematisk og langsiktig for å bedre rammebetingelsene for kompetanseutvikling i form av relevante kurs innenfor bruk, montering, service og reparasjoner av relevante små motorer og hagemaskiner innen aktuelle merker. Være med og styrke medlemsbedriftenes posisjon og omdømme i norsk næringsliv.
 • GSPEED Norge skal være behjelpelig med og utgi relevant informasjon, spesifikasjoner og opplysninger som: produktspesifikasjoner, produktbilder, tekniske skisser og tegninger, bruksanvisninger, brukermanualer, videoer, verkstedmanualer, tekniske spesifikasjoner, råd og veiledning m.m. innenfor relevante små motorer og hagemaskiner. Tilgang til produkt sortimenter og reservedeler. Informasjon og veiledning kan utgis til både privatpersoner/forbrukere og bedrifter, men hovedsakelig/primært til privatmedlemmer og bedrifter tilknyttet GSPEED Norge. GSPEED Norge forplikter seg ikke til å yte service og tjenester til personer/bedrifter/forbrukere som ikke er medlemmer. Alle privatpersoner over 18 år kan bli medlem.
 • GSPEED Norge skal være et kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter, privatmedlemmer og eksterne målgrupper.
 • GSPEED Norge ønsker og være en samfunnsnyttig organisasjon og ressurs for samfunnet på lokalt nivå, ved og tilby personell og utstyr/redskaper til frivillig arbeid/aktiviteter, hjelpearbeid, samarbeid med andre frivillige lag, foreninger og organisasjoner, humanitært arbeid og innsats m.m. basert på frivillig innsats/virksomhet.
 • GSPEED Norge skal ivareta bransjebedriftenes fellesinteresser, herunder arbeide for sunne forretningsmessige og kollegiale forhold.
 • GSPEED Norge skal være en samlende enhet for privatmedlemmer og medlemsbedriftene og utvikle bransjenettverk og arbeide for medlemsbedriftene og privatmedlemmenes felles interesser, samt og være en aktør som kan tale medlemmenes interesse ovenfor myndigheter og næringslivet.
 • GSPEED Norge skal arbeide for å være en aktuell/foretrukket bransje- og medlemsorganisasjon som skal være synlig og tydelig. Bidra til utvikling av gode løsninger og samle, koordinere og fremme synspunkter og forslag, samt holde et høyt kvalitetsnivå innen organisasjonens aktuelle fagområder.
 • GSPEED Norge skal tilby god medlems service. Alle medlemmer skal oppleve økt nytte ved å stå tilsluttet GSPEED Norge.

GSPEED NORGE MEDLEMSSERVICE
Vi tilbyr våre medlemmer et stort spekter av tjenester og assistanse:

 • Teknisk/faglig veiledning og rådgivning
 • Rabattordninger og medlemsfordeler
 • Assistanse og servicetjenester
 • Maskin- og motorhjelp
 • Verdivurdering
 • Hjelp til og finne/skaffe reservedeler
 • Kontakt nettverk av bedrifter/forhandlere
 • Tilgang på bruksanvisninger, bilder, skisser, tegninger, bruks manualer, delelister/kataloger, verkstedmanualer,
  diverse kurs, garanti, service og reparasjons manualer, informasjon og veiledning m.m.

KONTAKT OSS
Send oss gjerne en epost eller ta kontakt på telefon.

Telefon: (+47) 932 83 332


Epost: post@gspeed.no

Fornøyde medlemmer
er vår beste referanse!