GSPEED Norge

Hjem » Om GSPEED Norge

Om GSPEED Norge

Gspeed Norge er en interesse- og medlemsorganisasjon for privatpersoner og bedrifter med yrke/bransje og/eller hobby/fag interesse innenfor småmotor- og småmaskiner, snøfreser, atv, autoutstyr/bilrekvisita, hjul- og belte kjøretøy, bil, MC, ATV/UTV, mekaniske- og tekniske redskaper, hagemaskiner og annet relvant utstyr. Gspeed ønsker og fremme interessen for Loncin og Zongshen småmotorer- og maskiner, og skal tilby gunstige medlemsfordeler. Gspeed Norge er også ett nettsted med formidling og deling av relevante innlegg, artikler, nyheter, informasjon, opplysninger, tips, råd og fagartikler innenfor aktuelle produktgrupper, fagområder- og bransjer.

Gspeed Norge er spesialister på Loncin og Zongshen produkter. Gspeed tilbyr service, eksperthjelp, vedlikeholds- og reparasjonstips, rådgivningstjenester og assistanse på alle småmaskiner- og småmotorer som har Loncin eller Zongshen motor. GSPEED er eget merkevare som kan levere, forhandle, egenprodusere, modifisere og spesialtilpasse deler og utstyr til Loncin og Zongshen produkter. Vi i Gspeed Norge har lang erfaring innen småmotor- og maskiner. Vi ønsker alltid og gi våre medlemmer de beste rådene og fokuserer på gode medlemsfordeler og fornøyde medlemmer. Vi har lang erfaring og kjennskap til valg av riktig leverandører og merkevarer i Kina. Gspeed har spisskompetanse på kvalitetskontroll, teknisk, mekanisk og juridisk kompetanse. Dette gir privatpersoner og bedrifter i Norge muligheten til å velge kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser.


GSPEED Norge ble offisielt stiftet 1.august 2014, men ideen bak stammer flere år tilbake, helt tilbake til året 2009.
Det hele startet med en kamerat krets som ønsket å starte opp med mekanisk virksomhet herunder med kjøp og salg av småmotorer, bildeler, bilutstyr, bilrekvisita, småmaskiner og reservedeler m.m. Denne kamerat kretsen startet opp som selvstendig næringsdrivende og tilbyde et utvalg med spiss kompetanse og fokus på kvalitet og service. Merkenavnene som gikk igjen som kvalitetsprodukter var småmaskiner med Loncin og Zongshen motorer.

På starten av 2000-tallet ble det en stor økning og utvikling med salg av kinesiske produkter og merkevarer i Norden,
men det var stor mangel på kunnskap og mye feilaktig informasjon rundt produktene som ble solgt hos flere importører og grossister. Dette medførte noe hodebry for flere forbrukere. Etter noen få år, gikk flere importører og grossister konkurs og flere ble nedlagt/opphørt. Dermed ble det noe vanskelig for forbrukere og få tak i reservedeler og tilbehør spesielt innen snøfreser og småmotor segmentet. Enkelte forbrukere fikk det også noe vanskelig med service og support, da det ble vanskelig og finne bedrifter som kunne gi råd og veiledning rundt de aktuelle produktene. Kina produserer og lager millioner av småmotorer og småmaskiner hvert år.
I Norge selges det flere tusen årlig, etterspørselen er stor også for reservedeler og ikke minst tekniske råd og spesifikasjoner om produktene.

 • GSPEED Norge sitt formål er å:
 • Være en landsomfattende interesse- og medlemsorganisasjon for privatpersoner og bedrifter med yrke/bransje og/eller hobby/fag interesse innenfor småmotor- og småmaskiner, bil, autoutstyr/bilrekvisita, hjul- og belte kjøretøy, MC, ATV/UTV, mekaniske- og tekniske redskaper, hagemaskiner og annet relvant utstyr.
 • Være en interesse og medlemsorganisasjon for private, bedrifter, grossister, importører og produsenter som driver detaljhandel og videreselger motoriserte småmotorer, småmaskiner, reservedeler, bilrekvisita, autoutstyr og maskiner som snøfresere, hagemaskiner og hage- park redskaper m.m, samt relevant utstyr, reservedeler og tilbehør til privat og næringsvirksomhet i Norge.
 • GSPEED Norge skal være en landsomfattende interesse- og medlemsorganisasjon for privatpersoner, bedrifter, foreninger og organisasjoner som eier småmaskiner, småmotorer, redskaper og produkter som har Loncin og Zongshen motorer.
 • GSPEED Norge er spesialister på Loncin og Zongshen produkter. GSPEED tilbyr service, eksperthjelp, vedlikeholds- og reperasjonstips, rådgivningstjenester og assistanse på alle småmaskiner- og småmotorer som har Loncin eller Zongshen motor.
 • GSPEED er eget merkevare som kan levere, forhandle, egenprodusere, modifisere og spesialtilpasse deler og utstyr til Loncin og Zongshen produkter.
 • GSPEED Norge ønsker og fremme interessen for kinesiske merkenavn innen småmotorer- og småmaskiner, herunder også innen andre relevante produktgrupper.
 • GSPEED Norge er en medlemsstyrt medlems- og interesseorganisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser og tilby både medlemmer og forbrukere assistanse, bistand, tjenester, faglige, tekniske og praktiske råd, opplysnings- og veiledningstjenester, rådgivning og tilby gode medlemsfordeler.
 • GSPEED Norge skal yte service- og rådgivningstjenester til medlemmer og forbrukere innen assistanse, tekniske- og mekaniske tjenester, samt å tilby et attraktivt fellesskap og arbeide for gunstige medlemsfordeler.
 • GSPEED Norge skal ivareta organisasjonens medlemmer og tilby juridisk rådgivning, faglig og teknisk bistand samt veiledning i juridiske spørsmål.
 • GSPEED Norge skal formidle og dele relevante innlegg, artikler, nyheter, informasjon, opplysninger, tips, råd og fagartikler innenfor aktuelle produktgrupper, fagområder- og bransjer.
 • GSPEED Norge skal bidra og arbeide systematisk og langsiktig for å bedre rammebetingelsene for kompetanseutvikling i form av relevante kurs innenfor bruk, montering, service og reparasjoner av relevante småmotorer, småmaskiner og hagemaskiner innen aktuelle- og respektive merker.
 • GSPEED Norge skal være med og styrke medlemsbedriftenes posisjon og omdømme i norsk næringsliv.
 • GSPEED Norge kan tilby kompetanseheving i form av kurs, spesialkurs, foredrag, arrangementer, konferanser, aktiviteter, artikler, rådgivning m.m. innenfor organisasjonens relevante produktgrupper, fagområder- og bransjer.
 • GSPEED Norge skal være behjelpelig med og utgi relevant informasjon, spesifikasjoner og opplysninger som: produktspesifikasjoner, produktbilder, tekniske skisser og tegninger, bruksanvisninger, deletegninger, reservedelslister, brukermanualer, videoer, verkstedmanualer, tekniske spesifikasjoner, råd og veiledning m.m. innenfor relevante småmotorer, hagemaskiner og småmaskiner. Tilgang til produkt sortimenter og reservedeler. Informasjon og veiledning kan utgis til både privatpersoner/forbrukere og bedrifter, men hovedsakelig og primært til privatmedlemmer og bedrifter tilknyttet GSPEED Norge. GSPEED Norge forplikter seg ikke til å yte service og tjenester til personer/bedrifter/forbrukere som ikke er medlemmer. Alle privatpersoner over 16 år kan bli medlem.
 • GSPEED Norge skal være et kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter, privatmedlemmer og eksterne målgrupper.
 • GSPEED Norge kan være behjelpelig med gratis utlån av maskiner, utstyr, verktøy og redskaper.
 • GSPEED Norge ønsker og være en samfunnsnyttig organisasjon og ressurs for samfunnet på lokalt nivå, ved og tilby personell og utstyr/redskaper til frivillig arbeid/aktiviteter, hjelpearbeid, samarbeid med andre frivillige lag, foreninger og organisasjoner, humanitært arbeid og innsats m.m. basert på frivillig innsats/virksomhet.
 • GSPEED Norge skal være en samlende enhet for privatmedlemmer og medlemsbedriftene og utvikle bransjenettverk og arbeide for medlemsbedriftene og privatmedlemmenes felles interesser, samt og være en aktør som kan tale medlemmenes interesse ovenfor myndigheter og næringslivet.
 • GSPEED Norge skal arbeide for å være en aktuell og foretrukket bransje- og medlemsorganisasjon som skal være synlig og tydelig. Bidra til utvikling av gode løsninger og samle, koordinere og fremme synspunkter og forslag, samt holde et høyt kvalitetsnivå innen organisasjonens aktuelle produktgrupper og fagområder.
 • GSPEED Norge kan samarbeide og inngå samarbeidsavtaler med foreninger, organisasjoner, institusjoner, bedrifter, forhandlere, leverandører, grossister og distributører. Dette inkluderer også deltagelse i andre virksomheter og prosjekter.
 • GSPEED Norge skal ivareta bransjebedriftenes fellesinteresser, herunder arbeide for sunne forretningsmessige og kollegiale forhold.
 • GSPEED Norge skal tilby god medlemsservice og medlemsfordeler. Alle medlemmer skal oppleve økt nytte ved å stå tilsluttet GSPEED Norge.

 • Generelle bestemmelser i Gspeed Norge:
 • Gspeed Norge er en uavhengig, frittstående, ideell, selveiende og juridisk selvstendig organisasjon.
 • Alle personer over 16.år kan søke om privatmedlemskap.
 • Alt personell tilknyttet Gspeed Norge har taushetsplikt.
 • Gspeed Norge fraskriver seg alt ansvar ovenfor medlemmer som eventuelt pådrar seg rettslige eller økonomiske saker.
 • Gspeed Norge tar avstand fra lovbrudd og ulovlige/straffbare aktiviteter som strider mot norsk lov.
 • Gspeed Norge skal finansieres ved hjelp av medlemskontingent, salg av tjenester og produkter, og av egne midler.

GSPEED NORGE MEDLEMSSERVICE
Vi tilbyr våre medlemmer et stort spekter av tjenester og assistanse:

 • Teknisk/faglig veiledning og rådgivning
 • Rabattordninger og medlemsfordeler
 • Assistanse og servicetjenester
 • Maskin- og motorhjelp
 • Verdivurdering
 • Hjelp til og finne/skaffe reservedeler
 • Kontakt nettverk av bedrifter/forhandlere
 • Tilgang på bruksanvisninger, bilder, skisser, tegninger, bruks manualer, delelister/kataloger, verkstedmanualer,
  diverse kurs, garanti, service og reparasjons manualer, informasjon og veiledning m.m.

KONTAKT OSS
Send oss gjerne en epost eller ta kontakt på telefon.

Telefon: (+47) 932 83 332


Epost: post@gspeed.no

Fornøyde medlemmer
er vår beste referanse!