GSPEED Norge

Hjem » Juridisk

Juridisk

Juridisk rådgivning fra Gspeed Norge.

Gspeed Norge har juridiske rådgivere og jurister med høy kompetanse innenfor sine respektive spesialområder og fagfelt – og tilbyr juridisk bistand og assistanse til medlemmer, privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner, foreninger, kommuner og offentlige instanser.

 • Vi kan peke ut spesielt fagområder innen:
 • Kjøp og salg
 • Angrerett
 • Garanti/reklamasjon
 • Arbeidsrett
 • Mekling
 • Rådgivning
 • Granskning
 • Kontraktsrett
 • Forretningsjus
 • Forbruker jus
 • Selskapsrett
 • Handelsavtaler, leverandør avtaler
 • Mekling i en sak om kjøp av varer eller tjenester
 • Klage på markedsføring og avtalevilkår
 • Immateriell rett (copyright, patent, opphavsrett, plagiat, varemerke, design m.m.)
 • Bistand/assistanse med fremskaffelse av bevis, finne vitner/sakkyndige, finne frem til faktum i konkret sak
 • Bistand/assistanse ved kontroll av bakgrunnsinformasjon om personer, bedrifter, ansatte m.fl
 • Bistand innen strafferettsaker, sivilrettsaker, økonomiske saker, forliksråd m.m.
 • Bistand med å innhente og fremskaffe opplysninger/dokumenter m.m.
 • Bistand i forbindelse med utredning av politianmeldelse og straffbare forhold

Våre juridiske rådgivere kan også være behjelpelig med bistand innen andre typer saker. Ta kontakt for vurdering.
Alle våre tjenester blir utført innen strenge juridiske og etiske rammer. Vi behandler alle oppdrag og saker som strengt konfidensielt. Ofte jobber vi som rådgivere for medlemmer og bedrifter for å løse spesifikke utfordringer. Vi ser løsninger fremfor begrensninger og vektlegger gode løsninger til det beste for alle involverte parter.

Rådgivning innenfor gitte grenser er dekket av medlemsavgiften. Medlemskap i Gspeed Norge inkluderer gratis juridisk rådgivning inntil to timer pr.år. Trenger du mer hjelp enn vi kan gi deg gratis, har vi meget gode medlemspriser hos våre samarbeidsjurister og advokater.

Ta kontakt med oss i dag for vurdering av din sak!

GSPEED NORGE MEDLEMSSERVICE
Vi tilbyr våre medlemmer et stort spekter av tjenester og assistanse:

 • Teknisk/faglig veiledning og rådgivning
 • Rabattordninger og medlemsfordeler
 • Assistanse og servicetjenester
 • Maskin- og motorhjelp
 • Verdivurdering
 • Hjelp til og finne/skaffe reservedeler
 • Kontakt nettverk av bedrifter/forhandlere
 • Tilgang på bruksanvisninger, bilder, skisser, tegninger, bruks manualer, delelister/kataloger, verkstedmanualer,
  diverse kurs, garanti, service og reparasjons manualer, informasjon og veiledning m.m.

KONTAKT OSS
Send oss gjerne en epost eller ta kontakt på telefon.

Telefon: (+47) 932 83 332


Epost: post@gspeed.no

Fornøyde medlemmer
er vår beste referanse!