GSPEED Norge

Hjem » Artikler postet av gspeednorge (Side 2)

Forfatterarkiv: gspeednorge

Text Widget

This is a text widget, which allows you to add text or HTML to your sidebar. You can use them to display text, links, images, HTML, or a combination of these. Edit them in the Widget section of the Customizer.

Historie om Yamaha snøfresere

Yamaha Motor ble grunnlagt i Japan som motorsykkelprodusent i 1955. Yamaha snøfresere ble først eksportert til utlandet i 1983. De tekniske divisjonene i Yamaha hovedkontor utviklet modeller for oversjøiske markeder basert på YSM555, inkludert den sporstyrte YS524T og hjuldrevne YS524W, og eksporterte dem til Canada og Europa.

Yamaha utviklet sin første snøscooter i 1968 som en del av sin diversifisering etter sine motorsykler og marine produkter, og utviklet deretter en snøscootertrukket snøsmeltingsmiddel-spredningsmaskin. For å ytterligere svare etterspørselen i regioner med snøfall, begynte Yamaha å markedsføre snøfresere importert fra USA i 1974.
På grunn av den våte, tyngre snøen som faller i Japan og den store mengden opphopning, kunne ikke snøfresere var laget i f.eks USA imøtekomme disse forholdene godt og salget var dårlig. Yamaha skjønte at Japan ville trenge et produkt som var ment for miljøet og forholdene til den japanske vinteren, og begynte snart å utvikle sin egen snøfreser internt med teknisk assistanse fra en produsent av landbruksmaskiner som hadde kunnskap med snøfreser utstyr. Og i 1978 lanserte Yamaha sin første to-trinns Yamaha snøfreser drevet av en 6 hk motor kalt YT665, som hadde kapasitet til å rydde 35 tonn snø per time.

Etter det ble utvalget av modeller eksportert gradvis vokst og ved slutten av 1980-tallet eksporterte Yamaha nesten 9000 enheter om året. Derfra oppstod en rekke negative faktorer og overlappede for å føre til en samlet nedgang i etterspørselen, som prisforskjellen med lokale modeller, økt verdi av yenen og klimaendringer. Dette tvang en uunngåelig suspensjon av snøfreser eksport for en tid.
Likevel, «snøfresere som hadde vunnet anerkjennelse i Japans snøregioner, hadde også vunnet sterk godkjenning i utlandet fra begynnelsen for å være kompakt, brukervennlig og ha god ytelse og holdbarhet,» sier en Yamaha produktplanlegger som besøkte eksportmarkeder som en Service-teknikker. «Spesielt i Øst-Canada, typen og mengden av snø som faller i mange steder, ligner det på store snøfallsområder i Japan, så det var kunder som spesifikt ba om snøfreser av typen Yamaha, og ikke bare villaeiere, men også kunder som brukte dem kommersielt til snørydding eller på skianlegg. »
Dette førte til omstart av eksporten rundt 2010, og etterspørselen med to-trinns Yamaha snøfresere har som konsekvent raffinert gjennom årene i japansk snø. «Foruten noen tilpasninger som passer til lokale behov som håndtakshøyde og sikkerhetsstandarder, er eksportmodellene nøyaktig de samme som de som selges i Japan. Selv om noen sier at kvaliteten og ytelsen er noe overdreven, er snøfresere fra Yamaha meget brukervennlige og laget av høy kvalitet. Tilgjengeligheten og kvaliteten på tjenesten fra utenlandske distributører og forhandlere i hvert land en annen viktig faktor. «Vi vil lytte til de som er hardt på jobben i feltet og hva våre kunder har å si, og fortsetter å gi vår støtte til deler og gi viktig informasjon,» avslutter produktplanleggeren.
Som vi jobber for å levere eksepsjonell verdi og erfaringer som beriker livene til mennesker i verdens snøregioner og oppfyller vår rolle som Kando * Creating Company, håper vi at du vil se frem til flere gode ting fra Yamaha i fremtiden.

Den 1. januar 2003 var Yamaha Motor Scandinavia AB et faktum. Firmaet, som er heleiet av Yamaha Motor Europe, er en sammenslåing av Yamaha Motor i Danmark, Norge og Sverige.

Virksomheten drives fra kontor i Odense, Oslo og Stockholm. Selskapet har ansvaret for markedsføring og salg i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Latvia og Litauen, samt på Grønland, Island og Færøyene. Regionen utgjør det største marine og snøscootermarkedet i Europa, og representerer en betydelig del av det europeiske markedet for motorsykler og firehjulinger.

Sammenslåingen innebærer samordning av de ressurser som finnes på de ulike markedene og utnytte dem på best mulig vis. For potensiell Yamaha-kunde innebærer det at den service som våre forhandlere tilbyr vil bli enda bedre og mer effektiv.

Yamaha i Europa
Yamaha Motor Europe N.V. (YME) ble grunnlagt i 1968 og er hovedkontoret for Yamaha Motor Corporation i Europa. YME har ansvaret for å samordne alle markeds- og salgsaktiviteter rundt samtlige av Yamaha Motors produkter på det europeiske markedet, hovedsaklig motorsykler og mopeder, utenbordsmotorer, vannscootere, ATV, snøscootere, snøfresere, aggregater og golfbiler.

På hovedkontoret i Amsterdam finnes blant annet:

  • Yamaha Motor Distribusjon med bl.a. sentrallager for reservedeler og tilbehør
  • Yamaha Motor Nederland, den hollandske Yamaha importøren
  • Yamaha Motor Racing, som samordner alle Yamahas aktiviteter innen motorsport
  • Yamaha Motor Finance Europa

Kando er et japansk ord for følelsen av tilfredshet som oppstår når vi møter noe som oppleves ekstra verdifullt. Vi hos Yamaha mener Kando står for produkter og service som overgår dine forventninger. Det er en utfordring for oss å sørge for at alle våre produkter og tjenester gir spenning, glede og rører ved ditt hjerte – både ved første møte og i fremtiden.

«Michael van Zomeren, Country Manager, Yamaha Motor Scandinavia»

Bilderesultat for yamaha snow thrower

Periodisk kjøretøykontroll (PKK) – Viktige merknader

Alle personbiler i Norge inntil 3500kg må gjennomføre en periodisk kjøretøykontroll (PKK) annet hvert år. Det mange ikke tenker på og lese er selve vedlegget til kontrollseddelen etter en PKK. Mange bileiere er også til tider uenig i bilverkstedet, eller kontrollorganets avgjørelse av feil og mangler ved en PKK. Kan man klage på dette noe sted og hvordan?. Vi skal se nærmere på dette.

Vedlegg til kontrollseddel etter periodisk kjøretøykontroll

Forklaring til bedømming av eventuelle mangelmerknader
1: Feil/mangel som skal rettes, men uten at utført retting behøver å kontrolleres
2: Feil/mangel som skal rettes, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan før kjøretøyet kan godkjennes for inneværende kontrollperiode (etterkontroll)
3: Feil/mangel som tilsier kjøretøyet er trafikkfarlig og har kjøreforbud, og hvor utført retting skal kontrolleres av godkjent kontrollorgan før kjøretøyet kan godkjennes for inneværende kontrollperiode (etterkontroll)
4: På kontrolltidspunktet var det ikke mulig å måle på grunn av klimatiske forhold.

2. Innsending av kontrollseddel
Det utførende kontrollorgan sørger for at resultatet av kontrollen overføres til Statens vegvesen umiddelbart etter utført kontroll og mens kjøretøyet fortsatt er hos kontrollorganet.

3. Tidsfrist
Eier som av spesielle grunner ikke kan framstille kjøretøyet for kontroll, eller utbedre påpekte mangler innen fastsatt frist, kan søke vegkontoret om endret frist. Vi gjør oppmerksom på at utsettelse kun gis ved dokumentert sykdom o.l.

4. Vilkår for godkjenning
Kjøretøyet blir normalt godkjent når det ikke har feil eller mangler med bedømming 2 eller 3. Det forutsettes at eier sørger for at eventuelle mangler av kategori 1 rettes snarest. Kjøretøy som oppfyller vilkårene vil bli formelt godkjent umiddelbart etter utløpet av kontrollmåneden. Det blir ikke gitt særskilt melding om dette. Dersom kjøretøyet ved fristens utløp fortsatt har mangler med bedømming 2 eller 3, får kjøretøyets eier tilsendt varsel om bruksforbud.

5. Overprøving og klage
En kjøretøyeier som er uenig i kontrollorganets registrering av feil/mangler kan kreve at Regionvegkontoret foretar ny kontroll mot vederlag. Dersom den nye kontrollen fører til at kjøretøyet blir godkjent, skal kontrollorganet som gjorde den første kontrollen, refundere kjøretøyeieren det beløpet som ble betalt for den første kontrollen. Det er også en formell klagerett. Vegdirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Regionvegkontoret.

6. Stikkprøvekontroll
Dersom det fremgår av kontrollseddelen at kontrollen på dette kjøretøyet er valgt ut til stikkprøvekontroll, vil Statens vegvesen komme til kontrollorganet innen 30 minutter fra tidspunktet angitt i feltet for kontrolldato på kontrollseddelen. Kjøretøyet må ikke forlate kontrollorganet i denne perioden. Kontrollorganet og kjøretøyeier er pliktig til å medvirke til at kontrollen kan gjennomføres, jf. vegtrafikklovens § 19.

7. Frist for neste kontroll.
Frist for neste ordinære kontroll på kontrollseddelen er automatisk generert og tar utgangspunkt i på-registrerte kjøretøy som følger og har fulgt alle normale kontrollintervaller. Dersom kjøretøyet har vært avregistrert over lengre tid eller er begjært avregistrert grunnet manglende innrapportering av godkjent periodisk kontroll, må du kontakte Statens vegvesen for riktig kontrollfrist.

Forklaringene ovenfor bygger på forskrift om periodisk kjøretøykontroll. Kontrollorganet og Statens vegvesen kan gi ytterligere veiledning. 

Lovdata

Informasjon, tips og råd – Luftkompressor

 

nuair_aircompressor_2s

Luftkompressor kan være kjekt å ha, for eksempel til å fylle opp fotballen eller bildekket.
En luftkompressor kan brukes til veldig mye, og er spesielt nyttig for mange hobbyfiksere og proffbrukere.
Det finnes mange forskjellige fasonger, små og store kompressorer med ulik ytelse og kapasitet.
Mange tror at jo større tanken på kompressoren er jo bedre, men dette stemmer ikke helt.
Tanken på kompressoren må stå i forhold til kapasiteten på kompressoren.

Det er noen faktorer som avgjør hvilken kompressor en bør velge: Vi kan ta eksempel med en mutter-trekker.

– Det er trykket som avgjør hvor sterk en mutter trekker er. En stor kompressor leverer ikke mere trykk enn en liten kompressor. Dermed er mutter trekkeren like sterk uavhengig av kompressor størrelse.

– Størrelsen på tanken avgjør hvor mye luft en kan bruke før kompressoren starter for å lade opp luft igjen.
Jo større tank jo bedre, men selvfølgelig må systemet være tett slik at det ikke siver ut luft gjennom diverse koblinger.

– Størrelsen på kompressoren bestemmer hvor lang tid den bruker på å lade opp tanken igjen.
Den bestemmer også om den greier å lade opp tanken igjen med et visst forbruk eller om du må ta en pause.
Hvis en mutter trekker bruker 450 liter i minuttet og kompressoren leverer 550 vil den kunne lade opp tanken
selv når du bruker mutter trekkeren. Dette forholdet er spesielt viktig om en planlegger å bruke luftdrevne
vinkelslipere o.l utstyr som går konstant, men mindre viktig er det med en mutter trekker siden en da har pauser i mellom som regel.

– Kvalitet og pris på kompressoren har også mye å si. Billige kompressorer blir fort utslitt hvis de går for mye og for lenge av gangen. Ved kjøp av en kompressor er det lurt at den er fra en anerkjent produsent, og at prisen står i stil til kompressorens størrelse og ytelse.

– Luftkompressorer krever som regel lite vedlikehold, men på olje og reimdrevet kompressorer må det litt vedlikehold til innimellom. Det er viktig å bytte olje med jevne mellomrom, samtidig å sjekke kompressor for feil eller mangler. Reim må byttes ved slitasje.

Eksempel 1: Ved f.eks bruk av mutter trekker ved hjulskift:
Med en liten billig kompressor med 1,5hk og 25 liters tank må du vente en stund mens kompressoren lader opp trykket igjen for hver hjulbolt og du bør ta en liten pause mellom hvert hjul slik at kompressoren får kjøle seg litt ned. Dersom den blir for varm kan den skades.

Dersom du har større kompressor, f.eks 4 hesters kompressor med 200 liters tank, kan du skifte alle hjulene uten at kompressoren starter. Dette fordi at luft kapasiteten varer betydelig lenger med større tank.

Eksempel 2:
Dersom man tar motoren til den lille kompressoren og monterer den på en 200 liters tank. Da kan man skifte alle hjulene uten at kompressoren starter, men når den først starter vil den gå i 30 minutter før den har fyllt opp tanken igjen, siden effekten/ytelsen på motoren er liten. Dette tar ofte lang tid, og kan føles som en evighet. Liten motor (effekt/ytelse) er ikke å anbefale på store kompressor tanker. Effekt, ytelse (hk/Kw) må stå i stil til kompressorens størrelse med tanke på tank volum. Jo større effekt/ytelse jo raskere bygger den opp trykket.

Noe annet man også må tenke på er at store kompressorer fra 400 liters tank og oppvover er tunge og som regel vanskelig å flytte og transportere. Man må også tenke på strømkurser, da de fleste store kompressorer har 3-fas tilkobling. De fleste private forbrukere har 230v-1fas tilkobling. Altså vanlig strømkurs/kontakt som er i alle norske eneboliger. Noen har garasje eller bod med 3-fase tilkobling som ekstra.

Store kompressorer fra som regel 200-800 liters tanker er som regel mest brukt av verksteder og industri.

Det holder som regel mer enn nok med 100-150 liters tank for proffbrukere og hobbyfiksere.

Til vanlig privat bruk og ved bruk av og til holder det gjerne med 25-50 liters tank.
Noen ganger er det til og med nok med en 8 eller 16 liters tank.

Vi anbefaler hobbyfiksere og proffbrukere 100-150 liters reimdrevet luftkompressorer med 230v-1-fas tilkobling.
Disse er som regel enkle og flytte/transportere og kan brukes så og si overalt med tanke på strøm tilkobling.
Dersom man i tillegg har en stor effekt/ytelse på f.eks 3hk og oppover vil den kunne brukes til det meste av krevende luftverktøy. Vi anbefaler helst 2-3 sylindere og 10bar. Og helst med parallell tilkobling/drift. 3 sylindere er og foretrekke med tanke på effekt/ytelse.

Tips for vedlikehold av snøfreser

Ta vare på snøfreseren din!
Kjøp av snøfreser må anses som en investering som skal vare mange år fremover.
Gir du den godt vedlikehold vil du ha glede av snøfreseren din i mange år.
Når den har stått en hel sommer, og du skal ta den i bruk for første gang er det viktig å sjekke oljen (snøfreserolje) på motoren.
Sjekk at den er opp til merket. Så fyller du bensin.
NB! Ny bensin hver høst. Når du skal sette snøfreseren bort etter endt snøsesong, så er det viktig å kjøre bensintanken fri for bensin, smøre wirer, og smøre opp aksler ved hjelp av fettpresse.

Prøvestart
Prøvestart snøfreseren.
Det er ikke hyggelig å stri med en uvillig snøfresermotor når den første snøen laver ned en mørk vinterkveld.
Bedre om alt er blitt sjekket og funnet i orden en høstdag før det ble alvor.

Monter startbatteriet
Det anbefales snøfresere med 230V el.start da denne er vedlikeholdsfri.
Dersom du har et startbatteri som er nyladet settes dette på plass og koples til fresemotoren.
Snøfresere med elektrisk starting blir mer og mer vanlig.
Sørg for at batteriet er nyladet når det settes på plass.
Fest kablene til de respektive polene.
Den røde kabelen skal alltid koples til plusspolen.

Rens tennpluggen
Bruk en stålbørste og fjern eventuell sot fra elektrodene
Sjekk at det er nok olje.
Bruk peilestaven i påfyllingsrøret, den skal ha olje til “full”-merket.
Mål ikke oljenivået hvis motoren nettopp har vært i bruk, da vil det vise for lavt nivå.
Er oljen misfarget, skifter du den ved å fjerne tappebolten under motoren. La den brukte oljen renne ned i et spann e.l. og lever den på bensinstasjonen. Viktig! Sjekk instruksjonsboken og finn ut riktig oljetype før du kjøper og fyller på ny olje.

Fyll ny bensin på tanken
Bensin er ferskvare og bør ikke være eldre enn tre måneder. Prøvestart motoren.
Sett gassreguleringen midt i mellom lav og høy. Still choken på full.
Trykk tre til fire ganger på “primeren”, dvs gummihetten som spruter bensin rett inn i forgasseren og skru på tenningen.
Har du freser med startsnor, drar du den så mye ut til du kjenner motstand. La snoren gå sakte tilbake og trekk den så raskt ut igjen.
Gjenta prosedyren en gang til hvis motoren ikke starter.
Blir det ikke liv i den etter tre, fire forsøk, bør du kontakte en fagmann.

Kontroller at du har nok brytebolter
Bryteboltene som også kalles skjærebolter, låser freserskovlen til akslingen som driver den.
Hvis en stein, plankebit eller isklump hindrer skovlen å dreie rundt, skal bryteboltene ryke og skovlen frigjøres.
Hvis du i en slik situasjon ikke har originale brytebolter å sette inn, men prøver med erstatninger som spiker, maskinskruer e.l., risikerer du at gearet som driver skovlen blir ødelagt neste gang noe hindrer den å rotere.

Hva er best av snøfreser med hjuldrift eller beltedrift?

 

Valg av hjuldrift eller beltedrift snøfreser er ikke alltid like lett og avgjøre ved kjøp av snøfreser.
Statistikken viser at nordmenn flest velger hjuldrift ved kjøp av snøfreser.

Snøfresere med beltedrift kan ofte stilles inn på tre ulike fresehøyder, og midtstillingen gir ofte en skånsom drift mot underlaget. Skal man bruke snøfreseren på belegningsstein, tak eller terrasse er beltedrift og foretrekke.
Beltedrift setter mindre spor og er mer skånsom mot underlaget enn en hjuldrevet snøfreser.
Det er enkelt og kjøre en beltefreser i trapper, og det er praktisk når man for eksempel skal opp på terrassen.

Dersom det ofte er is og ekstremt hardt underlag vil en snøfreser med hjuldrift være et bedre valg enn en beltedrevet snøfreser. En snøfreser med hjuldrift vil ha bedre gripeevne og dermed ta seg lettere frem enn en beltefreser. Bruk av kjetting er også en løsning.

Det viktigste er at man velger en en riktig snøfreser ut fra de forventningene og behovene man har.
Hvor du bor i landet, hva slags underlag, hvor stort areal osv har en vesentlig betydning for valg av snøfreser.

Hjuldrift
– Litt lettere maskin
– Enklere manøvrering
– Raskere fremdrift – fram og bakover
– Mulighet for å montere kjetting
– Litt enklere teknikk enn beltedrift
– Best egnet på rette flater, asfalt, betong, is m.m
– Som regel litt billigere utsalgspris og service kostnader

Beltedrift
– Gir god fremdrift på ulikt underlag, grus, stein, gress, m.m
– Egner seg i bakker og skråninger, også trapper
– Bedre på ujevne flater og løst underlag
– Ligger mer frempå for bedre skraping av brøytekanter og pakket snø
– Som regel litt dyrere utsalgspris og service kostnader